Img
Rozpoczynamy rekrutację na rok 2022/2023

WAŻNE!!! W ROKU 2022/2023 ZOSTANIE UTWORZONA JEDNA NOWA GRUPA DLA DZIECI POWYŻEJ 2,5 rż. do 3,7 r.ż. Dziecko w dniu rozpoczęcia przedszkola MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 2,5 roku zgodnie z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) i URODZIĆ SIĘ W 2019 roku. Dzieci rozpoczynają przygodę z przedszkolem z pierwszym dniem roboczym września. Nie mamy możliwości przyjęcia dziecka wcześniej niż we wrześniu ze względu na warunki lokalowe.

img
img