Cloud

Monika Oczoś

Img

Nauczyciel w grupie Liski

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie uczęszczam na studia magisterskie z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Jestem osobą optymistycznie i entuzjastycznie nastawioną do życia oraz do innych ludzi – a w szczególności do dzieci -ze względu na ich bezbronność, szczerość i chęć poznawania otaczającego świata.

W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje podopiecznych. Uważam, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a niezwykły potencjał rozwojowy można „wydobyć” poprzez cierpliwe wsłuchiwanie się w aktualne potrzeby dziecka.

Swoją wiedzę pedagogiczną poszerzałam biorąc udział w szkoleniu:
“Jak pracować z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania – ujęcie behawioralne”.