Cloud

Rekrutacja 2023/24

Img

Rekrutacja na rok 2023/24 zakończyła się. Trwa rekrutacja na listę rezerwową. Lista dzieci przyjętych pojawi się na stronie na wiosnę 2023 roku.


WAŻNE!!! W ROKU 2023/2024 ZOSTANIE UTWORZONA JEDNA NOWA GRUPA DLA DZIECI POWYŻEJ 2,5 rż. do 3,7 r.ż. Dziecko w dniu rozpoczęcia przedszkola MUSI MIEĆ UKOŃCZONE 2,5 roku zgodnie z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) i URODZIĆ SIĘ W 2020 roku. Dzieci rozpoczynają przygodę z przedszkolem z pierwszym dniem roboczym września. Nie mamy możliwości przyjęcia dziecka wcześniej niż we wrześniu ze względu na warunki lokalowe.