Cloud

Rok 2023/24 – lista

Img

LISTA DZIECI PRZYJETYCH
1. HUBERT K.
2. ZUZANNA U.
3. MICHAŁ P.
4. ALEKSANDRA Ł.
5. OSKAR W.
6. HELENA Ś.
7. STANISŁAW A.
8. MARIA K.
9. DIEGO G.
10. FILIP D.
11. OLIWIA G.
12. LEON K.
13. LILIANNA W.
14. GUSTAW J.
15. MIKOŁAJ W.
16. ALEKSANDER S.
17. WIKTORIA K.
18. TOLA S.
19. PIOTR L.
20. WIKTORIA L.
21.NIE POTWIERDZONE
22.NIE POTWIERDZONE

LISTA REZERWOWA
1.FRANCISZEK W.
2.CARMEN D.
3.ALEKSANDER K.
4.JAN P.