Cloud

mgr Anita Sagan-Wieczorek

Img

Nauczyciel w grupie Myszki

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam również studia podyplomowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz tańca. Mam za sobą wiele szkoleń, kursów i konferencji dzięki którym staram się indywidualizować pracę z dzieckiem, wspierać jego rozwój oraz aktywować do działania. Główną ideą, która przyświeca mojej pracy w zawodzie nauczyciela jest umożliwianie dzieciom poznawania świata w sposób kreatywny i pobudzający ich wyobraźnię. Praca z dziećmi to przede wszystkim pasja, dlatego w to co robię angażuję się całą sobą. W Jagódkowie pracuję od początku jego powstania, czyli od 2015 r.

Kursy i szkolenia:
– Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
– Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
– Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherbon I i II stopień,
– Tańce integracyjne dla dzieci Klanza,
– Nauka czytania w przedszkolu w oparciu o nową podstawę programową.