Cloud

Zajęcia

Img

Zajęcia dydaktyczne programowe:

Zajęcia dydaktyczne to jeden z najważniejszych elementów każdego dnia w Jagódkowie. W każdej z grup, niezależnie od tego, czy dotyczy to naszych maluszków, czy przedszkolnych starszaków, ramowy plan dnia został przygotowany w taki sposób, aby nasi podopieczni nie tylko fantastycznie się u nas bawili, ale też poszerzali swoją wiedzę i umiejętności. Oczywiście wszystkie treści dydaktyczne przekazywane dzieciom zgodne są z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast sposób tego przekazu to połączenie doświadczenia edukacyjnego naszej placówki i nieograniczonej wręcz wyobraźni naszych wspaniałych nauczycieli. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości percepcyjnej danego etapu rozwojowego dzieci i wydłuża się co roku, aby przygotować naszych podopiecznych do zmierzenia się z wyzwaniami szkolnych ławek i zajęć klasowych. W trakcie prowadzonych zajęć rozwijamy kompetencje społeczne, językowe, poznawcze, artystyczne, ruchowe i zdrowotne dzieci. Uczymy ich współpracy w grupie jak i indywidualnego rozwiązywania zadań. Staramy się, aby nasze dzieci czerpały przyjemność z poznawania świata, dlatego korzystamy z szeregu pomocy naukowych, które ubogacają i uatrakcyjniają każdą minutę nauki. Stawiamy na równowagę pomiędzy poznaniem wzrokowym, słuchowym jak i manualnym – innymi słowy, aby każdy przedszkolak stymulowany był szeregiem bodźców, pozwalających mu jak najlepiej przyswoić kolejną, dzienną porcję wiedzy i umiejętności. W trakcie cyklu edukacyjnego trwającego około 10 miesięcy kształtujemy w naszych dzieciach postawy społeczne, etyczne, moralne. Uczymy zasad współżycia społecznego, przy jednoczesnym akcentowaniu własnych potrzeb i poszanowaniu potrzeb innych osób – dotyczy to zarówno życia w grupie rówieśniczej jak i interakcji z dorosłymi. Rozwijamy nawyki higieniczne, kulturalnego zachowania, prawidłowego odżywiania się, dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Pokazujemy różne zawody wykonywane przez otaczających nas ludzi, jak też uczymy wykonywania prac domowych. Rozwijamy sprawność naszych podopiecznych poprzez gry i zabawy, pozwalające dziecku na zaspokojenie potrzeb ruchowych. Pokazujemy piękno otaczającego nas świata, wyjaśniamy zmiany zachodzące w przyrodzie w cyklu pór roku. Kształtujemy umiejętności wyrażania swojego zdania, ale i słuchania innych. Przygotowujemy do nauki czytania i pisania, logicznego myślenia, zaznajamiamy z podstawowymi zasadami matematycznymi, uczymy liczb i cyfr w zakresie 0-10. Uwrażliwiamy dzieci i rozwijamy ich talenty poprzez czytanie bajek, grę na wybranych instrumentach, słuchanie i śpiewanie piosenek, poruszanie się w rytm muzyki, tworzenie prac plastycznych. A w okresie wakacyjnym? Oczywiście „odpoczywamy” od zajęć dydaktycznych, jednak staramy się w dalszym ciągu oddziaływać na dzieci poprzez zabawę, aby utrwalać w nich umiejętności, postawy i wiedzę, które zdobyły w ciągu okresu edukacyjnego. Ostatecznie nic nie cieszy nas bardziej, niż patrzenie na systematyczny rozwój każdego z dzieci, które są naszą największą dumą.

 

 

zajęcia edukacyjne

Zajęcia czytelnicze Bajkoterapia

Wiadomo, że świat idzie do przodu i tradycja w pewnym sensie zanika. Nasze dzieci znalazły się w takich czasach, gdzie tablety, komputery i telefony spychają książki na bok. My sami jesteśmy często tak zapracowani, że brakuje nam czasu na poczytanie dziecku wieczorem “do poduszki”. Dobrze, że jest jeszcze takie miejsce jak przedszkole. Tutaj bardzo cenimy sobie każdą książkę i jesteśmy ciekawi jej treści. Na zajęciach czytelniczych dzieci w skupieniu wsłuchują się w treść powieści czytanych przez nauczyciela. Rozwija to ich wyobraźnię, wzbudza różne uczucia, zmusza do aktywności umysłowej, rozwija mowę. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą i zainspirowanie do nauki czytania. Dzieci poznają również miejsce jakim jest biblioteka. Zajęcia odbywają się codziennie.

zajęcia kreatywne

Kreatywność i wyobraźnia Plastyka

W Naszym przedszkolu dzieci mają możliwość tworzenia wszystkiego, na wszystkim i ze wszystkiego. Każdy znajdzie swój ulubiony sposób na wyrażenie siebie. Oprócz tradycyjnego rysowania kredkami, wyklejania z papieru kolorowego, czy malowania farbami, dzieci poznają i praktykują inne techniki plastyczne. Dzieci rysują, malują, lepią, formują, wycinają, wyrywają, wydrapują i konstruują. Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą programową.

zajęcia dodatkowe

Zajęcia językowe Angielski

Doskonale wiemy jak ważna jest umiejętność posługiwania się innym językiem niż ojczysty, a szczególnie językiem angielskim. Im szybciej dzieci zaczną się go uczyć, tym lepiej dla nich. Z racji, że umysł dziecięcy jest chłonny jak gąbka, już w przedszkolu warto zacząć naukę języka. W tym okresie narząd mowy jest jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania obcojęzycznych słów. Dzięki wykfalifikowanej i doświadczonej osobie, nauka języka stanie się dla dziecka interesująca. Wiedzę przyswoi w trakcie zabawy, dlatego też nauka przyjdzie mu z łatwością. W przedszkolu nauczyciel tworzy samodzielnie pomoce dydaktyczne, takie jak plansze, kartoniki, gry, ludziki, pionki, które znacznie ułatwiają dzieciom zrozumienie i naukę języka. Zajęcia w grupie 3 latków odbywają się 4 razy w tygodniu, a w pozostałych grupach codziennie.

zajęcia ruchowe

Prawidłowy rozwój fizyczny Sport

Ruch, ruch, ruch i jeszcze raz ruch to, to co dzieci uwielbiają. Nie raz zastanawiamy się skąd one maja tyle energii! Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej. Celem prowadzonych zajęć jest polepszenie ogólnego stanu zdrowia, uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka, przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika, popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia. Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”.

zajęcia ruchowe

Muzyka uwrażliwia i rozwija Rytmika

Dzięki zajęciom muzycznym wprowadzamy dzieci w świat dźwięków, a co za tym idzie, rozwija się wyobraźnia i wrażliwość. Rytmika kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. Dzieci zaczynają myśleć twórczo, zdobywać pewność siebie i wyzwala się w nich chęć poznawania. Odkrywanie zdolności muzycznych małego dziecka umożliwia stworzenie okazji rozmiłowania go w muzyce. Na rytmice dzieci słuchają i uczą się piosenek, ćwiczą prawidłową dykcję, poczucie rytmu i pamięć muzyczną. Dzieci wykonują proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, poznają narodowe tańce ludowe tj. krakowiak, kujawiak, polonez, oberek i mazurek. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

zajęcia ruchowe

Radość i zabawa Taniec

Zajęcia taneczne polegają na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Przedszkole daje możliwość rozwijania umiejętności tanecznych dzieci, a także zauważenia ich zdolności. Zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą. Szczególny dar instruktora w postępowaniu z małymi podopiecznymi znajduje odzwierciedlenie w radości na buziach uczestników. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

zajęcia korekcyjne

Ćwiczenia wymowy Zajęcia z Logopedą

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Na początku roku przeprowadzone jest wśród wszystkich dzieci przesiewowe badanie mowy. Na jego podstawie wyłaniane są dzieci, które wymagają indywidualnych zajęć z logopedą. Chcemy zadbać o to, żeby Nasze dzieci prawidłowo mówiły i ładnie się wypowiadały. To nie jest ich wina, że mają wadę wymowy. Nasz logopeda zadba o to, żeby ten problem nie był to dla nich uciążliwy. Zajęcia prowadzone są przez logopedę w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu.

zajęcia kreatywne

Świat dzwięków Audycje muzyczne

Dbając o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków raz w miesiącu zapraszamy do naszego przedszkola profesjonalnych muzyków. Spotkania muzyczne mają na celu uwrażliwić dzieci i pobudzić wyobraźnię. Audycje muzyczne są doskonałym uzupełnieniem innych zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu i mają na celu poszerzenie horyzontów muzycznych młodego pokolenia. W trakcie spotkań muzycznych dzieci poznają różne style muzyczne, dowiadują się co działo się w muzyce na przestrzeni dziejów, a także mają możliwość zobaczenia i usłyszenia różnych instrumentów muzycznych.

zajęcia edukacyjne

Szeroki świat Warsztaty podróżnicze

Dzięki warsztatom podróżniczym prowadzonym przez podróżników z "Poznajemy Świat" dzieci mają możliwość doświadczyć niezwykłych przygód, jakich często nie miałyby okazji przeżyć. Warsztaty rozwijają u przedszkolaków postawę szacunku dla innych ludzi i ich obyczajów. Warsztaty stymulują ciekawość świata i rozwijają kreatywność dzieci oraz wpływają na ich świadomość ekologiczną. Dzięki warsztatom dzieci są zmotywowane do nauki języków obcych - pokazujemy, że lingwistyczna sprawność daje ogromne możliwości komunikowania się z ludźmi na całym świecie. Opowieści podróżników bazują zawsze na bezpośrednim doświadczeniu w danym kraju, wykorzystują oni wyłącznie własne zdjęcia, muzykę, oryginalne instrumenty, stroje i liczne przedmioty przywiezione przez nich z całego świata, których dzieci mogą zawsze dotknąć i pobawić się nimi. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu.

dodatkowe atrakcje

Radość poznawania Zabawa i nauka

  • teatrzyki
  • pokazy iluzjonistyczne
  • warsztaty naukowe
  • warsztaty kreatywne
  • warsztaty przyrodnicze
  • olimpiady sportowe
  • i wiele, wiele innych 🙂