Cloud

mgr Jagoda Kuranty

Img

Jestem magistrem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycielem plastyki, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z ASD, instruktorem jogi dla dzieci. W pracy pedagogicznej inspiruję się założeniami metody Edukacja przez ruch D. Dziamskiej, metody Porozumienia bez przemocy M. Rosenberg oraz metodą medytacji dla dzieci E. Snel. Swój warsztat pracy doskonale od 2017r. poprzez pracę z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, prowadzenie zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do lat 3 czy prowadzenie warsztatów interpersonalnych.

Bardzo istotny jest dla mnie samorozwój dlatego często uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ukończyłam między innymi następujące kursy i szkolenia:
Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę. Teoretyczne wprowadzenie do metody
Zabawy wyciszające dla przedszkolaków i dzieci w szkole 1-3 – z wykorzystaniem muzyki, ruchu, ciała i przestrzeni
Nowoczesna edukacja – zdalne nauczanie i uczenie się uczniów klas młodszych
Zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię oraz inteligencję emocjonalną dla dzieci w wieku przedszkolnym
Dialog motywujący w pracy nauczyciela
Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
Wybrane elementy nauki czytania i pisania w przedszkolu
Kurs Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
Mindfulness – uważność w edukacji
Mądra i rozwojowa dyscyplina w przedszkolu – narzędzia pracy nauczyciela
Zabawy z muzyką i tańcem. Ruch i rytm metodą odreagowania napięć psycho-ruchowych
Twórcze eksperymenty w przedszkolu
Kurs “Animator czasu wolnego w zakresie plenerowych form rekreacyjnych”