Cloud

mgr Katarzyna Popera

Img

nauczyciel grupy Pszczółki

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza w Rzeszowie oraz studia podyplomowe „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Rzeszowie”, a także „Surdopedagogika”. Z Jagódkowem jestem związana od września 2018 r.

Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Staram się, aby dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.

Ukończyłam kursy:
– Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak,
– Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego co trudne”,
– „Trening twórczego myślenia”