Cloud

mgr Klaudia Wyskiel – Łyżka

Img

Nauczyciel w grupie MISIE

Od zawsze moją pasją była praca z dziećmi, dlatego postanowiłam zostać nauczycielem. Ukończyłam studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym o kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogicznym o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna również na Uniwersytecie Rzeszowskim, niedługo zostanę również logopedą.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam na praktykach studenckich w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w trakcie wycieczek, gdzie pełniłam rolę wychowawcy. Od kilku lat spełniam się jako wychowawca w przedszkolu.

Liczne kursy, warsztaty i szkolenia pozwalają mi na poszerzania mojej wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń przydatnych do pracy. Ukończyłam między innymi :

– Kurs Wychowawców Wypoczynku
– Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
– Szkolenie nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole, czyli jak prowadzić obserwacje dzieci.
– Odmienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak
– Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym
– Jak pomoc nieśmiałemu dziecku w przedszkolu
– Jak rozwijać potencjał ucznia w przedszkolu i szkole
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza terapia masaż

Praca w przedszkolu pozwala na bycie drogowskazem dla dziecięcej drogi, pomoc w dodawaniu skrzydeł najmłodszym, a przede wszystkim wielką radość i dumę, kiedy wzlatują na nich coraz wyżej. Dziś wiem, że to moja droga – najlepsza jaką mogłam wybrać.
Najtrafniej idee mojej pracy oddają słowa wspaniałego pedagoga Janusza Korczaka:

“Dob­ry wycho­waw­ca, to taki, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.”


Mam nadzieję, że podczas mojej drogi zawodowej takich chwil będzie bardzo wiele.