Cloud

mgr Agata Samborska-Bąk

Img

Nadzór pedagogiczny

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 33 letnim stażem pracy. Przez cały okres pracy zawodowej dane mi jest realizować swoją pasję, którą jest nauczanie i wychowanie najmłodszych. Już od najmłodszych lat wiedziałam, co chce w życiu robić.

Ukończyłam Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec, gdyż uważałam, że nauka gry na instrumencie pozwoli mi w przyszłości na różnorodność działań skierowanych do dzieci. Jestem absolwentką Studium Nauczycielskiego o kierunku nauczanie początkowe oraz WSP o tym samym kierunku. Uważam, że nauczyciel musi dążyć do samorozwoju ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki, Logopedii, Autyzmu oraz Zarządzania Oświatą. Jestem również pedagogiem zabawy. Posiadam uprawnienia trenerskie Edukacji Przez Ruch, które zdobyłam w Poznaniu pod kierownictwem Doroty Dziamskiej. Ukończyłam też Studium Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Krakowie. Mając na uwadze dużą rolę wyjść i wycieczek dla dzieci w najmłodszym wieku zdałam egzaminy państwowe uzyskując tytuły „Przewodnik Górski Beskidzki” oraz „Pilot wycieczek”.

Od początku swojej pracy stawiałam na poznanie przyrody oraz świata. Z racji swoich pasji jestem organizatorką wojewódzkiego rajdu „Święto Polskiej Niezapominajki” /od 2002r/ oraz wojewódzkiego konkursu o Rzeszowie – „Rzeszów – Moje Miasto”.
Jako pedagog zabawy współpracowałam z Uniwersytetem Rzeszowskim i placówkami doskonalenia nauczycieli – Art-Mar, Kopalnia Kardr, PCEN, PCUD i innymi prowadząc liczne kursy i warsztaty.
Od 2014r. byłam wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie, a od 2016r. jestem dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie.

Za swoją pracę zawodową zostałam czterokrotnie nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa.